Nejnovější...

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 2.9.2021 v 16.30 hod se budou konat třídní schůzky rodičů v naší školce.

Těšíme se na vás!

Strava prázdniny- upozornění

Upozorňujeme, že během července a srpna nebude možné odhlašovat stravu přes www.strava.cz. Pokud budete chtít své dítě odhlásit během prázdnin, je nutné tuto informaci zavolat do MŠ nejpozději do 8:00 hodin předchozího dne. V opačném případě vám stravné propadne.

Platba stravného červenec a srpen

VÁŽENÍ RODIČE,

PŘIPOMÍNÁME PLATBU STRAVY PRO DĚTI, KTERÉ BUDOU NAVŠTĚVOVAT MŠ V ČERVENCI A SRPNU.

PROSÍME, ABYSTE PŘÍSLUŠNOU ČÁSTKU ZAPLATILI NEJPOZDĚJI DO 10.6.2021.

ŠKOLNÉ HRADÍTE NADÁLE AŽ V PŘÍSLUŠNÉM MĚSÍCI.

  

Stravování v měsících červenci a srpnu

 

Stravu v měsíci červenci poskytuje ŠJ při ZŠ Stupkova, v měsíci srpnu ŠJ při MŠ Helsinská.

Výše celodenního stravného je stanovena na 42,- Kč/den. Vypočítejte si celkovou částku za přihlášené dny v měsících červenec a srpen a tuto částku pošlete na účet školy 1808413339/0800.

Do zprávy pro příjemce uveďte „Strava“ a jméno a příjmení dítěte, jako VS uveďte rodné číslo dítěte bez koncového čtyřčíslí.

Přeplatek v případě dodatečného odhlášení z docházky v průběhu července a srpna vám bude vrácen příslušnou školní jídelnou na vámi uvedený účet v přihlášce.

Fotografování třídy

V pondělí 24.5.2021 se budeme celá třída fotografovat. Pokud to bude možné, venku. Dejte dětem oblečení na focení ráno do skříňky. Děkujeme.
Aktuální informace